Ungdomskor i Florø

Nytt tilbud

Nytt dette skoleåret er oppstarten av et ungdomskor i Florø. Dette er et kor ledet av Jorunn Bakke Nydal og er for ungdommer som går på ungdomsskole og videregående skole. Det vil bli øving hver tirsdag kl. 16.00 til 17.00 og oppstart er tenkt 1. september. Koret er åpent for alle i målgruppen og man trenger ikke å være elev på kulturskolen fra før. Elever som allerede går på individuell vokalundervisning i kulturskolen er selvsagt også hjertelig velkommen til å være med i koret. Det er tenkt at koret skal ha egne konserter, men også medvirke på kulturskolens større forestillinger gjennom skoleåret.  

Påmelding

Ønsker man å melde seg på ungdomskor eller en hvilken som helst annen aktivitet går man inn på Kinn kulturskule sin hjemmeside og klikker på en av de to store blå knappene på fremsiden. Derfra er det selvforklarende steg for steg videre i påmeldingen. Send gjerne en e-post til kulturskolen om du lurer på noe.

påmelding