TO BIDRAG FRA KINN KULTURSKULE TIL ÅRETS KULTURSKOLEKALENDER!

Kinn kulturskule har fått med 2 bidrag i årets kulturskolekalender fra Norsk Kulturskoleråd.
Kulturskolerådet har i år valgt ut 57 elevarbeid fra 43 kulturskoler.
Fra Kinn Kulturskule var det bildet "Frisøren" av Eldar Andal Lysne, 9 år fra Måløy og bildet "Dream island" av Magdalena Banne, 13 år fra Florø. Eldar fekk sitt bilde inn i sjølve kalenderen saman med 23 andre og blei plassert i april mnd. Magdalena fekk sitt bilde med på omslaget saman med 42 andre.

Kulturskulekalenderen er ei fin julegåve. Det er ei stor ære å kunne komme med i kulturskolekalenderen. 
Kriteriane for juryering av kalenderen var: 
"Variasjon i kunstnerisk utrykk og teknikker, geografisk spredning og estetisk utforming dvs. at elevarbeid skal passe saman. Det er i tillegg viktig for oss at Kulturskolekalender benyttes som undervisningsmateriell og ikke minst som inspirasjon og idébanken for lærer og elev. Kulturskolekalenderen er også et viktig utstillingsvindu som speiler både bredden og kvaliteten i faget. I tillegg bidrar kalenderen til synliggjøring av faget visuell kunst i kulturskolen, grunnskolen og i lokalsamfunnet."

Gratulere til elevane Eldar Andal Lysne og Magdalena Banne. Gratulere også til kunstlærarane Gerd Endestad i Måløy og Georgeta Onofrei i Florø!

"Frisøren" av Eldar Andal Lysne, 9 år fra Måløy

"Dream island" av Magdalena Banne, 13 år fra Florø.