Drømmestipendet 2021

Er du frå Kinn kommune og studerer kunstfag, og er mellom 18 og 25 år?
Eller kjenner du nokon slike? Det er viktig at du deler dette med dei!

Du kan søke på Drømmestipendet
50 søkarar mottek kr 30.000,- kvar!

Gå inn på drommestipendet.no og lær meir om korleis du søke.
Frist 8. januar!

Drømmestipendet