Trekkspel

Anbefalt nedre aldersgrense 7 år.

Om undervisninga:
20, 30 eller 40 minutt ein gong i veka.

Om øvingsrutiner:
Det er nødvendig at eleven øver regelmessig.
Instrument og stol må vere tilpassa eleven.
Uforstyrra område der han kan konsentrere seg om øvinga.

Dette ynskjer vi:
Hjelpe og inspirere kvar enkelt elev til å nå sine musikalske mål.
At eleven etter nokre år lærer å løyse musikalske oppgåver på ein god måte.

Vi lærer : God sittestilling og handstilling.
Belgføring (vi må dra i belgen for å få lyd i trekkspelet).
Kva som trengs av kunnskap for å øve inn eit musikkstykke.

Lokale læreplanar Søk plass på trekkspel i avdeling Florø