Kulturbarnehage i Florø

Vi tilbyr no kulturbarnehage, bygd på dei tre områda musikk, dans og visuell kunst. 

Her blir det barnesongar, rytmiske bevegelsar, teikning, rim og reglar. Barnet blir også kjend med fargar og notenamn.

Målgruppe: 3-4 år.

Gruppestørrelse: inntil 7 barn på gruppe.

Lengde på leksjon: 30 minutt

.

Lokale: Kammersalen på kulturskulen

Lokale læreplanar Søk plass på kulturbarnehage i Florø