Ungdomskor

Vi har planar om å starte ungdomskor i avdeling Florø. Alder blir frå 7. klasse til 20 år. 

Mål:
Å musisere sammen.

 Om undervisninga:
Ein time ein gong i veka.

Vi vil truleg starte opp hausten 2020, avhengig av interesse og ressursar. Er du interessert, kan det være lurt å vise di interesse gjennom å søke plass i elevkor.

Lokale læreplanar Søk plass på ungdomskor i avdeling Florø