Gammen mannskor

Gammen mannskor
For alle vaksne menn 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka på alderssenteret Havglytt.

Lokale læreplanar Søk plass på Gammen mannskor 
i avdeling Florø