Blokkfløyte

Anbefalt nedre aldersgrense 8 år. 

Mål:
Å lære elevene å spille blokkfløyte.

Om undervisninga:
20, 30 eller 40 minutt ein gong i veka.

Om instrumentet:
Heime bør eleven ha tilgang til blokkfløyte som inspirerer og står i forhold til nivået hans.

Øvingsrutinar: 
Det er nødvendig at eleven øver regelmessig.
God sittestilling.
Uforstyrra område der han kan konsentrere seg.   

Lokale læreplanar Blokkfløyte