Eikefjord Skulemusikk

Anbefalt nedre aldersgrense 10 år. 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka

Lokale læreplanar Eikefjord Skulemusikk si heimeside