Brandsøykoret

For alle vaksne

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka.

Om Brandsøykoret:
 Brandsøykoret oppstod i 1994 med Mattis Morotaie og Magni Brandsøy som initiativtakarr. Medlemstalet er rundt 20-25 medlemmar av begge kjønn.  

Vi øver på Brandsøy skule kvar torsdag frå 19.00-21.00. Vår musikalske leiar dei siste 15 årene er Anna Michalska. 

Brandsøykoret har hatt mange store prosjekter gjennom åra: Theodorakis, Musicals, Beatles, Queen, The sound of Christmas og Dei siste 2 åra har vi vore med som koristar for Maria Arredondo og Torstein Sødal. Pluss Elvis Forever.. .

Lokale læreplanar Brandsøykoret si heimeside