Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2022/2023

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen fortløpande, heile året. Både barn og vaksne kan søke, men barn og ungdom vert prioritert først. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Frivilligsentralen". Der kan ein søke støtte for å delta på 1 aktivitet pr elev. (Gjeld barn og ungdom).

Ny søkar Logg inn

Oppdag kulturskulen

Norsk kulturskoleråd har lagd kortfilmen "Oppdag kulturskulen". Den er teksta på 12 språk, inkl Ukrainsk.

Kom til kulturskulen og leit etter dine draumar!

Utdanningsdirektoratet har lagd ein eigen animasjonsfilm om den norske kulturskulen på heile 7 språk. Link til Udir si side med alle filmane.

Nytt komande skuleår

Nyhet i Florø:
-Klassisk ballett for dei minste (1.-2. klasse), med danselærer Lisa Melvær Giil.
-Vokalundervisning med Grete Berntzen

Nyhet i Måløy:
-Vokalundervisning med Laila Beathe Førde.
-Saxofonundervisning med Laila Beathe Førde.
-Kulturbarnehage med Lisbet Våge og Ivan Smilovski.
-Fleire plassar på messinginstrument med Lisbet Våge og Silje Solvang.

Florø: 
piano, fiolin, cello, trekkspill, saxofon, klarinett, gitar, slagverk, band, instrumentsafari, musikkterapi, musikkteori, kunst, dans, kultur- og instrumentbarnehage  m.m.

Måløy: 
vokal, fiolin, cello, piano, gitar, slagverk, messinginstrument, saxofon og kunst. Vi har planar om å tilby dans i Måløy og tek difor gjerne i mot søknader på dans.

Arrangementer

Siste nytt