Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2022/2023

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen fortløpande, heile året. Både barn og vaksne kan søke, men barn og ungdom vert prioritert først. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Frivilligsentralen". Der kan ein søke støtte for å delta på 1 aktivitet pr elev. (Gjeld barn og ungdom).

Ny søkar Logg inn

Nytt dette skuleåret

Nytt i Florø:
-Klassisk ballett for dei minste (1.-2. klasse), med danselærer Lisa Melvær Giil.
-Vokalundervisning med Grete Berntzen
-Musikkterapi med Benjamin Thuen
-Pianoundervisning med pianist Sivert Blindheim

Nytt i Måløy:
-Vokalundervisning med Laila Beathe Førde.
-Saxofonundervisning med Laila Beathe Førde.
-Kulturbarnehage med Lisbeth Våge og Ivan Smilovski (starter 01. september).
-Fleire plassar på messinginstrument med Lisbeth Våge og Silje Solvang.

Florø: 
piano, fiolin, cello, trekkspill, saxofon, klarinett, gitar, slagverk, band, instrumentsafari, musikkterapi, musikkteori, kunst, dans, kultur- og instrumentbarnehage  m.m.

Måløy: 
vokal, fiolin, cello, piano, gitar, slagverk, messinginstrument, saxofon, kulturbarnehage og kunst. Vi har planar om å tilby dans i Måløy og tek difor gjerne i mot søknader på dans.

Oppdag kulturskulen

Norsk kulturskoleråd har lagd kortfilmen "Oppdag kulturskulen". Den er teksta på 12 språk, inkl Ukrainsk.

Kom til kulturskulen og leit etter dine draumar!

Utdanningsdirektoratet har lagd ein eigen animasjonsfilm om den norske kulturskulen på heile 7 språk. Link til Udir si side med alle filmane.

Arrangementer

Siste nytt