Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

Flora kulturskule og Vågsøy kulturskule er no slått saman. Det er ein kulturskule i Kinn med to avdelingar, ein i Florø og ein i Måløy.
Databasane våre er slått saman under Kinn kulturskule. Innbyggarane i begge kommunane skal bruke desse linkane til å logge seg inn eller søke plass i Kinn kulturskule.

Ny søkar eller innlogging på Kinn kulturskule:

Ny søkar Logg inn

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2019 / 2020

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen. Både barn og vaksne kan søke.
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Frivilligsentralen". Der kan ein få støtte til å delta (Gjeld barn og ungdom.

Logg inn Ny søkar

NYE TILBOD:

FØRSKULE:

Kulturbarnehage for 2-3 år og 3-4 år. Instrumentbasert musikkbarnehage 4-5 år.

Skulebarn:

Band samspel / juniorband frå 10 år. Kulturskulekor frå 12 år. Messingopplæring frå 4. klasse.