Info til søkaren

Alle søkarar vert automatisk registrert på venteliste i kulturskulen sitt administrasjonsprogram.
Søkaren får automatisk melding når vi har motteke søknaden. Dei som får plass, får melding om oppmøtedato, stad, klokkeslett, lærar og aktivitet. Ved hovudopptaket til nytt skuleår, får søkaren melding like før skulestart.  Dei som står på venteliste vil få tilbod så snart det vert ledige plassar.