Om arrangementer

Kulturskulen held både større forestillingar og interne/intime huskonsertar, der elevane får øve seg i å opptre for publikum. Dette gjeld både innan musikk, kunst og dans.

Det vert arrangert huskonsertar ca ein gong i månaden, gjerne med ei separatutstilling. I tillegg vert det arrangert større førestillingar.

Med begrepet kulturskule vil vi prøve å legge vekt på heilskapelege temaforestillingar, som inkluderar musikk, dans og biletkunst.