Elevinnslag - kunstneriske innslag

Kulturskulen får ein del henvendelsar fra lag, organisasjoner og foreningar om elevar kan opptre med kunstneriske innslag på ulike arrangementer.

Elevane våre kan bidra med kortare innslag på 10-15 minutt ved opning av ulike arrangement. 

Henvendelsen bør komme minst 3 veke før arrangementet skal avviklast. Vi treng å vete kvar det er, lengde, type innslag og om det er tilgjengelig piano.