Musikk - Visuell kunst

Kulturskulen er eigd og driven av kommunen, og driv offentleg undervisning innan dei estetiske faga musikk og visuell kunst. Avdelinga har elevar i heile livsløpet, men primært i skulealder.

Målsetjing:

  • Være eit supplement til grunnskule og vidaregåande skule, innan dei estetiske faga.
  • Auke livskvaliteten til innbyggjarane i kommunen gjennom musikk- og kunstopplæring og ikkje minst gjennom oppleving av dei to fagfelta.
  • Være eit lokalt ressurssenter i tråd med Rammeplan for kulturskolen

Tilkomst

Kulturskulen ligg i lokala til Måløy ungdomsskule i Gate 5.