Prisar 2023

Elevavgift pr kvartal

AVGIFTER PR KVARTAL
Elevavgift
Søsken/fleirfags-moderasjon for 2. og 3. barn/fag
Søsken/fleirfags-moderasjon fom 4. barn/fag
Aspirantopplæring
Orkester/kor - vaksne
Kor/orkester/kor - barn og musikkbarnehage
Orkester barn -  moderasjon. Seniorkor

Tilbod om utvida tid:
30 min individuell undervisningstid
40 min individuell undervisningstid

Kinn kulturskule
kr  830,- 
kr  540,-
kr  415,-
kr 540- 
kr  520,-
kr  410,- 
kr  260,-


kr 1100,- 
kr 1370,-

Som del av talentutviklingsprogrammet i den nye rammeplanen ("Mangfold og fordypning"), tilbyr kulturskulen utvida tid i musikk til dei ivrigaste.

*Vert fakturert pr kvartal (4 gonge i året).