Visuell kunst

Anbefalt nedre aldersgrense 6 år, men høyere på noen av gruppene.

Mål:
Utvikle grunnleggjande ferdigheiter i form og fargelære. Øve opp auge-handkoordinasjon, bilet- og fargekomposisjon. Innarbeiding av gode ordens- og arbeidsvanar. Oppleve meistringsglede. Føle gruppetilhørighet gjennom samhandling med andre. Få presentere individuelle verk på utstillingar.

Om undervisninga:
Undervisninga varer i høvesvis 60, 90 eller 120 minuttar. Det vert gruppeundervisning i teknikk, samt arbeidd med oppfølging av den enkelte elev sine val av uttrykk.

Vegleiande utstyrsliste: 
Klede som tålar å få ein flekk maling på seg.    

Utstillingar:
Alle elevane får lov til  å stille ut sjølvvalde verk ved kulturskulen sine utstillingar. Vi jobbar og med å kunne presentere verka til elevane i andre lokale og nasjonale samanhengar.

Lokale læreplanar Søk plass på visuell kunst i avd. Florø Søk plass på visuell kunst i avd. Måløy