Instrumentbasert musikkbarnehage

Kinn kulturskule avdeling Florø, tilbyr instrumentbasert musikkbarnehage for barn i alderen 4 til 5 år.

I musikkbarnehagen får ein lære å spele enkle melodiar på fleire instrument som til dømes ukulele, trekkspel, klokkespel, piano, fiolin, xylofon og song i tillegg til ulike rytmeinstrument.

Undervisninga føregår i små grupper på 2 til 4 elevar i 30 minuttar, slik at alle elevane vert godt ivaretekne.

Innhaldet i timane vert bestemt ut i frå kvar einskild gruppe sine behov og interesser.

Lokale læreplanar Søk plass på instrumentbarnehage
 i avdeling Florø