Juniororkester

Anbefalt nedre aldersgrense 8 år. 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
Ein time ein gong i veka.

Lokale læreplanar Søk plass på juniororkester i avdeling Florø