Florø Strykeensemble

Anbefalt nedre aldersgrense 16 år. 

Mål:
Å musisere sammen på eit høgare nivå.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka, eller fire annakvar veke.

Florø strykeensemble er eit vaksenorkester. I dette orkesteret prøver vi å halde eit høgt nivå. Medlemmane må difor være erfarne på sitt strykeinstrument. Har du eit høgt nivå på ditt strykeinstrument og vil spele i ensemblet, -ta kontakt!

Lokale læreplanar Søk plass på Florø Strykeensemble