Florøskulen Brassband

Anbefalt nedre aldersgrense 10 år. 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka.

Lokale læreplanar Florøskulen Brassband si facebookside Florøskulen Brassband