Florø Hornmusikk

For alle vaksne
Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
Tre timar ein gong i veka.

Lokale læreplanar Florø Hornmusikk si facebookside Florø Hornmusikk