Sangglede

Sangglede er eit kulturskulekor og ​er eit kor som er open for alle. Det øver på dagtid på Havglytt aktivitetssenter. Sesongen 23-24 øver koret på onsdager mellom kl 11:00 og 13:00.

Koret har i dag 55 medlemmer. Det har eit variert reportoar med ulik vanskeleggrad. Her kan du få utfordringar om du syng i kor for fyrste gong eller har lang erfaring. Koret arbeider fram mot opptredenar og større produksjonar. Sangglede syng opptil 4-stemt men tilpassar koret og kva ein vil strekke seg etter. Den musikalske meistringa og opplevinga er viktig. Men ikkje minst er koret ein viktig sosial møteplass. Velkommen til å vere med uansett alder. 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka.

Lokale læreplanar Sangglede si facebookside Søk plass på Sangglede 
i avdeling Florø