Sangglede

For alle vaksne

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
To timar ein gong i veka.

Lokale læreplanar Sangglede si facebookside Søk plass på Sangglede 
i avdeling Florø