Band

Anbefalt nedre aldersgrense 10 år. 

Mål:
Å musisere sammen.

Om undervisninga:
Ein time ein gong i veka.

Band er rytmisk samspel mellom gitar, bass, slagverk, piano/keyboard, song og i enkelte tilfelle med andre instrument som t.d. blåsesinstrument, strykeinstrument eller trekkspel.

Vi tek no inn gruppe av elevar på band utan særleg forkunnskapar, men det er viktig at gruppa fungerer godt i lag og at medlemmane er nokolunde på same musikalske ferdighetsnivå. Det vil være ein fordel at ein tek individuellopplæring på sitt instrument i tillegg.

Om instrument:
Heime bør eleven ha tilgang til sitt instrument, som inspirerer og står i forhold til nivået hans.

Øvingsrutinar: 
Det er nødvendig at eleven øver regelmessig.
God sittestilling.
Uforstyrra område der han kan konsentrere seg.

Lokale læreplanar Søk plass på band i avd. Florø Søk plass på band i avd. Måløy